İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

ÇAĞRI ADI : İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

SON BAŞVURU TARİHİ : 30 Aralık 2020 TSİ 17:00

TOPLAM BÜTÇE : 6.800.000 Avro

 

PROJE BAŞINA

HİBE MİKTARI : Lot 1: 50.000-150.000 Avro

Lot 2: 150.000-450.000 Avro

 

PROGRAMIN AMACI

Bu teklif çağrısının genel hedefi, Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun geliştirilmesidir.

Bu teklif çağrısının özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve savunmasız ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır.

 

SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ TAHSİS

Bu teklif çağrısı kapsamında ayrılan öngörü toplam tutar 6.800.000 avrodur. İhale makamı, mevcut tüm fonları vermeme hakkını saklı tutar.

Fonların lota göre dağılımı:

Lot 1: 2.500.000 AVRO
Lot 2: 4.300.000 AVRO

Belirli bir lot için belirtilen tahsis, yetersiz kalite veya alınan teklif sayısı nedeniyle kullanılamıyorsa, ihale makamı kalan fonları başka bir lota (lotlara) yeniden tahsis etme hakkını saklı tutar.

 

Hibe Miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, aşağıdaki minimum ve maksimum miktarlar arasında olmalıdır:

Lot 1:

minimum miktar: 50.000 AVRO
maksimum miktar: 150.000 AVRO
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50’si.
Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90’ı.

Lot 2:

minimum miktar: 150.000 AVRO
maksimum miktar: 450.000 AVRO
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50’si.
Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90’ı.

 

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Baş Başvuru Sahibi

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, baş başvuru sahibinin:

tüzel kişi olmak ve
kar amacı gütmeyen ve
IPA Tüzüğüne göre Avrupa Birliği’nin bir Üye Devletinde veya Türkiye’de veya uygun bir ülkede kurulmuş olmak ve
eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek ve

Lot 1 için:

bir STK (dernek ve vakıf vb.) veya
belediye olmak veya
yerel yönetim (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik vb.)
bir üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak veya
bir geliştirme ajansı olmak veya
kar amacı gütmeyen bir sendika, kooperatif veya
Odalar, meslek örgütleri vb. gibi yerel düzeyde işletmelerin ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar olmak.

Lot 2 için:

belediye olmak veya
yerel yetkili (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik, vb.) veya
üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak

 

ÖNEMLİ NOT

Bir proje ortağıyla (eş başvuran) başvuru, başvuru sahipleri için zorunlu olmasa da, şiddetle tavsiye edilir. Eş başvuranlarla başvuru yapılması durumunda, ortaklığı resmileştirmek için başvuru sahibi ile eş başvuranlar arasında anlaşma, protokol vb. İmzalanması şiddetle tavsiye edilir.

STK’ların genel merkezleri ve şubeleri, başvuru sahibi ve eş-başvuran olarak aynı projede birlikte başvuramaz. STK şubeleri başvuruyorsa, tam başvurularının değerlendirilmesinden sonra geçici olarak seçildiklerinde merkezlerinden bir “onay / teyit mektubu” sunmaları istenecektir.